تبلیغات
نقابتو برندار - 1077


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

ما برای لحظاتی کوتاه غرق در خوشی بودیم

 زنجیر تاب تو پاره شد

 پریدم که زمین نخوری

 زیر سنگینی افتادنت خورد شدم، گم شدم، فراموش شدم

 خندیدی..


[ سه شنبه 11 مهر 1396 ] [ 11:38 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین