پاندا

من رویین تن شده ام زنده به گور

ما برای لحظاتی کوتاه غرق در خوشی بودیم

 زنجیر تاب تو پاره شد

 پریدم که زمین نخوری

 زیر سنگینی افتادنت خورد شدم، گم شدم، فراموش شدم

 خندیدی..


[ سه شنبه 11 مهر 1396 ] [ 11:38 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین