تبلیغات
نقابتو برندار - 1121


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

بی پولیشو درک کردم
مریضیشو درک کردم
رشته بی ایندشو درک کردم
بابایه گهشو درک کردم
ندیدنارو درک کردم
تهش یه جمله بود جوابم

درک نداری خدافظ


[ شنبه 22 مهر 1396 ] [ 03:35 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین