نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

هرموقع من نه شب خابیدم هفت صبح پاشدم یعنی خونمونم :/

[ شنبه 20 آبان 1396 ] [ 08:36 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین