نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

چرایهو شهر ماتوجنوب شرق باید زلزله بیاد؟؟

دیشب همه استرسم واسه اینابود ولی فقط توهین شنیدم...


شب بدی بود تلگرامم قطع شده بود بی خبربودم[ چهارشنبه 24 آبان 1396 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین