تبلیغات
نقابتو برندار - 1217


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

میشه وقتی ناراحتیم تباهیم
تو پیویه ماگه فلسفی نخورین؟


[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 09:41 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین