تبلیغات
نقابتو برندار - 1242


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

امروز اتوبوس بنز نبود اسکانیا بود خوشحال شدم ولی بگایی اونجابود که شیش صبح پیرمرده پاشدوسط اتوبوس روضه خوند همرو بیدار کرد بعدم سوار تاکسی شدم بو عطر مکه میومد تافیهاخالدونم سوخت نابود شدم واقعا این چه عطرا کسشریه؟؟

[ یکشنبه 28 آبان 1396 ] [ 10:01 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین