پاندا

من رویین تن شده ام زنده به گور

امروز اتوبوس بنز نبود اسکانیا بود خوشحال شدم ولی بگایی اونجابود که شیش صبح پیرمرده پاشدوسط اتوبوس روضه خوند همرو بیدار کرد بعدم سوار تاکسی شدم بو عطر مکه میومد تافیهاخالدونم سوخت نابود شدم واقعا این چه عطرا کسشریه؟؟

[ یکشنبه 28 آبان 1396 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین