پاندا

من رویین تن شده ام زنده به گور

خوشیهاتو فریاد نزن


غم هاتو فریاد نزن 

هدف هاتو فریاد نزن

کلا دهنتو ببند تامردمو خوشحال نکنی تاحسادت نکنن تابه فاکت ندن


[ دوشنبه 23 بهمن 1396 ] [ 03:04 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین