تبلیغات
نقابتو برندار - 1290


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

خوشیهاتو فریاد نزن


غم هاتو فریاد نزن 

هدف هاتو فریاد نزن

کلا دهنتو ببند تامردمو خوشحال نکنی تاحسادت نکنن تابه فاکت ندن


[ دوشنبه 23 بهمن 1396 ] [ 04:04 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین