تبلیغات
نقابتو برندار - 1385


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

فک کنم تواولین مردی هستی که من دیدمنمیذارم اب تودلت تکون بخوره
نباید اشکات بریزه
من قول میدم درستش کنم توهم قول بده گریه نکنی
من قول میدم درستش کنم توهم قول بده ناراحت نباشی

من جونمم واست میدم
من میدزدمت
من بخاطرت میام
تومال منیمتاسفم که اونهمه احساس قشنگ واسه یه گوساله رفت


[ شنبه 15 اردیبهشت 1397 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین