تبلیغات
نقابتو برندار - 1392


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

دیشب زنگ زدن گفتن جواب ما منفیه
گفتن درحدمانیستن دیپلمه توبهتری ازاین کسشرا


من حالم بدشد
چون بازم نشد که بشه
بازم زندگی تو پرم زد
من به خودم یه شانس دیگه دادم ولی زندگی نداد


هرروز پوچ تراز قبلم بی حس تر

کم کم به حیوون اواره تبدیل میشم که میخوره تازنده بمونه میخابه تاعمرش تموم بشه
[ یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین