تبلیغات
نقابتو برندار - 1438


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

فک کرده بادلمه پختنوبستنی سنتیو لباس میتونه خرم کنه چرا فک کردن من هنوز بچم ؟


همتون از چشمم افتادین خوبیاتونو نمیبینم شما منو له کردین جلو پسره غریبه ریدین به من نمیبخشمتون 


منو اونقد توفشارقرار دادین که رفتم همه چیو ریختم بیرون تصورشو عوض کردم 

کاش لال میشدم دردودل نمیکردم ولی نمیشد من داشتم میمردم 


خدایا مگه من قرار نیس باطرف زندگی کنم ؟ این کسشرا چی افریدی 


[ یکشنبه 13 خرداد 1397 ] [ 03:32 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین