تبلیغات
نقابتو برندار - 1445


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

نه میتونم ازاینهمه خوبی بگذرم نه جرات پدیرفتن مسئولیت ازدواجمو دارم ولی فعلااولیو انتخاب کردم 


توزندگی باید ریسک کرد 

میترسم بعدا حسرتش به دلم بمونه 


[ سه شنبه 15 خرداد 1397 ] [ 12:56 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین