تبلیغات
نقابتو برندار - 1469


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

میدونم که پست قبلی باپست قبل ترتناقض داشت ولی من بیشتر منتظرطرحم تاازدواج واین میمون بازیا 

اگه حقوقم خوب باشه شاید ازدواج نکردم 

#صادقانه 


[ یکشنبه 15 مهر 1397 ] [ 02:08 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین