تبلیغات
نقابتو برندار - 1480


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

بهتره چیزایی که بلدمو بنویسم تا اعتمادبه نفسم بره بالا 

من نقاشیایه خوبی میکشم 
من زبان ترکی وانگلیسی تاحدودی بلدم 
من سرعت عمل بالایی دارم 
من تورشته خودم موفق بودموهستم 
من یه روز میرم طرح وخودمو درربهترین حالت نشون میدم 
من خودمومیتونم خوشحال کنم ونیازی به کسی ندارم 
من اهل خودشیرینی وزبون بازی نیستم 
من به حلال وحروم معتقدم 
من نمیخام باپارتی برم سرکار
من همیشه از درسخونا و ممتازایه مدرسه ودانشگاه بودم 
من قیمه هایه خوشمزه ای درست میکنم 
من توفامیل وجهه ی خوبی دارم 
من خاهر خوبی واسه برادرم هستم 
من ادم صبوری هستم 
من دردامو توخودم نگه میدارم 
من دیگه داد نمیزنم 
من واسه خالی کردن خودم کسیو پرنمیکنم 
من بااهنگ ونقاشی دردهام درمان میشه 
من ظاهربین نیستم دیگه 
من واسه کارکردن غرور ندارم حتی حاضرم برم خدمتکار بشم 
من قدبلندی دارم 
من موهایه سیاهی دارم 
من یه اتاق از خودم دارم وتوش خیلی راحتم 
من تج


[ سه شنبه 15 آبان 1397 ] [ 09:13 ق.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین